Kısıklı Caddesi No:101 Üsküdar/İstanbul
0 216 410 24 24
av.bilgehanozdemir@gmail.com

Kategori: Hukuk

Şike

Şike ve teşvik primi kavramları, güncel olarak uzun süredir kullanılan terimler olsa da, Ceza Yargılaması Sistemimize girmeleri yenidir. 6222 sayılı Kanun tarafından yürürlükten kaldırılan 5149 sayılı Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’da veya başkaca diğer kanunlarda, şike veya teşvik primi verme fiillerine ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Suç Örgütü

Örgütlenme bir haktır. Demokratik toplumlar ile demokratik hukuk devletlerinde, toplumu oluşturan bireylerin bazı ortak hukuki yararlar çerçevesinde birleşip faaliyette bulunmaları hukuka uygundur. İnsanların birleşip “ortak ses” olarak daha etkili bir şekilde taleplerini dile getirmesinde hiçbir sakınca olamaz.

Paralel Hakim Kararı ve Muhakemenin Yenilenmesi

15 Temmuz 2016 tarihinde Ülkede meydana gelen terör saldırıları sonrasında, Fethullahçı Terör Örgütü üyesi olduğu iddiası ile birçok hakim ve savcının görevle ilişikleri kesilmiş, yine yürütülen adli soruşturmalarda bu hakimlerden bir kısmı hakkında tutuklama kararı verilmiştir.

Tutuklama Uygulamalarına Bir Bakış

Türk Ceza Yargılaması Hukuku’nun klasik ve kronikleşen sorunu, işlendiği iddia olunan suçlarla ilgili kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olgular bulunduğundan bahisle, adaletten kaçma veya delil karartma şüphesinin kuvvetli olduğunu gösteren tespit ve adli kontrol tedbirinin yetersiz kaldığı durumlarda başvurulması mümkün olabilen, ancak somut fiili sebeplerden ziyade, soyut hukuki sebepler ile basmakalıp sözlerin dayanak gösterildiği tutuklama tedbiridir.

Posta Hizmeti Yetki Belgesi

23.05.2013 günlü ve 28655 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu ile posta hizmetlerinin sürekliliğinin ve herkes tarafından kullanılabilirliğinin sağlanması, serbestleştirilmesi ile rekabet ve denetimin sağlanması konusunda köklü değişikliklere gidilmiş, bu alanda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) önemli görev ve yetkiler verilmiştir.

Olağanüstü Hal

15 Temmuz gecesi başlayan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bombalanması gibi hiçbir şekilde kabulü ve karşılıksız bırakılması mümkün olmayan terör olayları, esas itibariyle Ülkemizin ve hatta dünya üzerinde herhangi bir ülkenin karşılaştığı mahiyette bir terör olayı değildir. Ülke genelinde meselenin soruşturulmasına devam edilmektedir.

Kamulaştırmasız El Atma

Anayasa m.35 ile İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’ne ek 1 numaralı Protokolde düzenlenen mülkiyet hakkı, herkese mülkiyet hakkını tanımış ve bu hakkın korunmasına ve kısıtlanmasına ilişkin düzenlemelere yer vermiştir.

Kadın, Erkek ve Türkçe

Milattan sonra 21. yüzyılın onsekizinci senesinde biz hala bir bütün olan insanlığın iki cinsinin eşitliğini anlayamıyor, kavrayamıyor, tartışıyor ve en vahimi hala ayırıyoruz. Bu tartışma üstelik yalnızca bir millete, devlete de ait değil.

Ünlülerin Soyguncusu John Nevison ve HTS Kayıtları

John Nevison, 1600’lü yıllarda İngiltere’de yaşamış ünlü bir soyguncudur. Ama onu döneminin diğer soygunculardan ayıran özelliği, döneminde yaşayan insanların John Nevison kendilerini soymasını bir onur olarak görmeleridir. Zenginlerden çaldığı eşyaları fakirlere teslim ettiği de iddia edilen John Nevison, döneminin Robin Hood’u olarak da bilinmektedir.

Hayvan Hakları

Dünyadaki en baskın ve alet kullanmayı bilen canlı olan insanoğlu, yaşantısının her döneminde hayatını biraz daha kolaylaştırmayı ve konformize etmeyi aradı ve günümüzden yaklaşık 14.000 yıl önce köpeği, 9.000 yıl önce domuz ve keçiyi, 8.000 yıl önce inek ve koyunu, 6.000 yıl önce kediyi, 5.000 yıl önce at, eşek ve deveyi evcilleştirdi