Kısıklı Caddesi No:101 Üsküdar/İstanbul
0 216 410 24 24
av.bilgehanozdemir@gmail.com

Kategori: Hukuk

HAGB İtirazı

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231. maddesinde düzenlenen hükmün açıklanmasının geri bırakılması müessesesi, 26381 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 19.12.2006 tarih ve 5560 sayılı Kanunla hukuk sistemimizde yer bulmuş, bu müessesede sırasıyla 23.11.2008 tarihinde 5728, 22.07.2010 tarihinde 6008 ve 18.06.2014 tarihinde…

Charles Ponzi ve Çiftlikbank

Takasın yerini almasından bu yana bir değiş tokuş aracı olan para insan hayatında çok önemli bir yer aldı. Özellikle 21. yüzyılda artık maddi bir varlık olma özelliğini de dijital olmaya bırakan paranın güvenliğini sağlamak kolaylaşırken, haksız ekonomik çıkar sağlama peşinde olan kişilerin de imkanları bir o kadar arttı.

Yüce Divan Yargılaması

Yüce Divan yargılaması ilk olarak 1876 Anayasası’nda “Divanı Ali” başlığı altında 92. maddede düzenlenmiş olup, Anayasanın 31. maddesine göre gerek duyulduğu zamanlarda ve Padişah iradesi üzerine bu Mahkeme toplanarak yargılama yapmakta idi.