Kısıklı Caddesi No:101 Üsküdar/İstanbul
0 216 410 24 24
av.bilgehanozdemir@gmail.com

Hakkımızda

Vizyonumuz ve Misyonumuz

Avukatlık, problemi görebilme ve çözebilme becerisine dayanan bir sanattır.

Vizyonumuz

Çözüm girift, iç içe geçmiş, karışmış bir ip yumağının ilk ucunu bulmakla başlar. Bu karışık yumağın çözümünde birçok yol vardır. İçinden çıkamadığınız yerde kesip yeni bir uç elde edebilir, buradan devam edebilir ve en sonunda kestiğiniz uçları yeniden bağlayabilirsiniz. Ancak bu çözüm, ya ipi ip olmaktan çıkarır ya da değerini azaltır.

Asıl mesele, bu karışık yumağı inceleyerek, ucunu ve dolaştığı yerleri görerek zarar vermeksizin tek parça halinde çözmektir. Bu da ancak, bilgi, tecrübe, emek ve en önemlisi işini sevmekle olur.

Biz, işimizi seviyoruz.

Bir vizyona değil, sevmeye inanıyoruz.

Misyonumuz

Misyonumuz; öncelikle ipin karışık bir yumak haline getirmemek, eğer karışmış ise onu çözmektir.